al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Alòs de Balaguer

Codi
250220
Comarca
Noguera
Població
122
Superfície
69,08
Densitat
1,8
Altitud
297

Superfície (km²)

Municipi
69,08
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,8
Comarca
21,9
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
74
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
48
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
122
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
8
Comarca
5.619
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
74
Comarca
25.089
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
32
Comarca
6.655
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
1.806
Catalunya
250.143

Població

Municipi
122
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
2.905
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
47
Comarca
13.641
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
19
Comarca
3.170
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
662
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
74
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
2.714
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
27
Comarca
11.448
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
13
Comarca
3.485
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
1.144
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
48
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
97
Comarca
28.507
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
10
Comarca
3.054
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
15
Comarca
7.608
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
122
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
108
Comarca
32.040
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
14
Comarca
7.129
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
122
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
66
Comarca
16.167
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
8
Comarca
4.211
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
74
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
42
Comarca
15.873
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
6
Comarca
2.918
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
48
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
35
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
16
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
51
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
128
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
130
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
258
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
3
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
98
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
664
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-30
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-19,74
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-7,89
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-11,84
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
137
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
127
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
130
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
90
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
137
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
80
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
39
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
325
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
533
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
22,1
Comarca
21
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,4
Comarca
36,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
31,1
Comarca
20,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
21,3
Comarca
22,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
108
Comarca
27.109
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84,3
Comarca
81,9
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
104
Comarca
27.241
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
76
Comarca
62,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
58,2
Comarca
48,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
110
Comarca
27.946
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
35
Comarca
9.312
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
19
Comarca
6.844
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
54
Comarca
16.156
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
58
Comarca
17.091
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
590
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.925
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
800
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
5.155
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
8.470
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
1.325
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
495
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.800
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
3.870
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.150
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
3.380
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.670
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
270
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
8.470
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
5
Comarca
1.383
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
41
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
724,44
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
17
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
17
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
34
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
288,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,6
Comarca
228,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,1
Comarca
152,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,8
Comarca
1.253,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
171,6
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
2,5
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
1,9
Comarca
938,1
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
0,6
Comarca
1.156,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
2,5
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
64
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
65
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
32
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
161
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
229
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
25.179
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
151
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.752
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.775
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Altres conreus herbacis

Municipi
69.999.993
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
59.999.994
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Altres conreus llenyosos

Municipi
29.999.997
Comarca
252
Catalunya
7.111

Explotacions amb ramaderia

Municipi
5
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
5.692
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
8
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
100
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
40
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
37
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
8
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
185
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,93
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55,8
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
122
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
18.393,88
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions