al contingut a la navegació Informació de contacte

Etimologia (Extret de: ALCOVER I MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear)

L'etimologia d'Alòs és desconeguda, es creu que probablement sigui preromànica. Trobem el cognom Halos en una moneda ibèrica citada per Hübner (ap.Holder Alt-Celt. I, 2049). En una versió del segle IX d'una cosmografia grega trobem Alosum i Alosus com a nom de lloc (cfr. Th. Ling. Lat. I, 1805).

Segons Rohlfs Stud. 54, Alòs seria un derivat del cognom llatí Allus, però sembla més probable que vingui d'un nom àrab amb "l" simple, puix que la "ll" hauria donat "ll" en català (Allòs).