al contingut a la navegació Informació de contacte

El Castell d'Alòs de Balaguer

Informació

castellalos8.jpg

Situació

  • El castell, situat damunt d'un serrat sobre el poble d'Alòs, controla el pas del riu Segre, als seus peus. L'accés al castell es fa des de la part alta del poble (carrer de la Costa) o per un corriol que segueix el vessant nord del serrat.

Història

  • El castell d'Alòs, juntament amb els de Montmagastre, Malagastre i d'altres, sembla que fou conquerit entre els anys 1015 i 1016 pel comte Ramon Borrell I de Barcelona (tutor d'Ermengol I d'Urgell), durant la famosa expedició contra els àrabs que el menà més enllà de Balaguer. Tanmateix, aquests castells tornaren a caure en poder dels musulmans tan aviat com el comte morí; per aquesta causa, la conquesta definitiva d'aquests castells s'ha de situar pocs anys abans del 1024, any en què s'establí un conveni entre Ramon Berenguer I de Barcelona i Ermengol II d'Urgell, pel qual el comte barceloní s'avenia a donar el domini directe dels castells de Montmagastre, Rubió, Alòs, Malagastre i Artesa al comte d'Urgell, quan aquell tingués assegurat el seu domini. Arnau Mir de Tost figura també en aquest conveni.

Construcció

  • Com a hipòtesi de treball es pot suposar l'existència d'una primera construcció musulmana, a la qual correspondrien part del mur N, el petit mur NO, que forma l'esperó, i molt poc de la paret O. Aquesta construcció potser fou feta el segle X.
  • Després de la conquesta cristiana, a l'inici del segle XI s'afegí l'alta torre circular. Al final del segle XII o al segle XIII, es construïren les diverses sales meridionals, fet que segurament degué comportar la destrucció de part de la fortificació andalusina. Ja en època feudal es devien construir bona part de les muralles que veiem ara. Això no impedeix que abans no hi hagués un recinte i que anteriorment no hi hagués hagut construccions, potser habitatges, en aquest plànol. Finalment, en un moment ja tardà dins de l'Edat Mitjana, es degué bastir la fortificació que hi ha a l'extrem de migdia del serrat.
  • El castell d'Alòs és un dels més grans i més complexos d'aquesta comarca. S'hi poden diferenciar diversos elements que poden pertànyer a moments diferents. Un primer element, però no necessàriament el més antic, és la torre circular que hi ha al cim del serrat. Un altre és la muralla en forma d'esperó truncat que hi ha a la banda nord. Un tercer element són les diverses sales repartides en dos nivells que hi ha a migjorn de la torre. A part, cal fer esment de l'ampli recinte que clou tot el serrat. I, finalment, encara, d'una fortificació ja tardana, situada a l'extrem meridional del turó.

Document Actions