al contingut a la navegació Informació de contacte

Itineraris didàctics interdisciplinaris

Objectius de la visita:

 • Observar l'entorn natural de la població d'Alòs de Balaguer fent especial èmfasi en la geologia, la biologia, la història i l'art.
 • Descobrir els testimonis del passat que guarden aquestes contrades.
 • Conèixer els llocs, els símbols, i els monuments definidors de la història, la geografia i la geologia de la zona.
 • Deduir, a través dels testimonis existents, quins habitants ha tingut aquest territori i de quina manera la seva situació geogràfica ha determinat els diferents habitants: animals marins en el Juràssic, homes prehistòrics, musulmans i senyors medievals, i els pagesos actuals.
 • Observar i comprendre les manifestacions artístiques i la seva funció dins del context en què es troben.
 • A partir dels recursos naturals, deduir l'aprofitament que se'n fa.
 • Conèixer els termes científics que s'utilitzen per a la descripció dels fets i dels conceptes.
 • Preguntar-se pels fets que observem i per les respostes que la ciència està donant.
 • Buscar respostes creatives als interrogants plantejats.
 • Recolzar amb arguments les pròpies afirmacions i saber contrastar-les amb les de les altres persones.
 • Entendre la salut del medi ambient com un bé que cal conservar.
 • Constatar com a partir de l'observació de fenòmens naturals o socials, es poden desenvolupar activitats d'expressió artística.